Main image

Malaysian Chess Blogs Headline Animator

Sunday, December 6, 2009

Final Ranking First Saturday December

Here is the final ranking for the first Saturday December Series

Ranking after round 6 of FSCC12
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 MUHD IZZ SAIFUDIN 5.0 22.5 18.00 19.0 1777 2024 +1.76
2. 1 ABDULLAH CHE HASSAN 4.5 24.0 17.25 17.5 1915 1946 +0.24
2 YEAP ENG CHIAM 4.5 21.5 14.75 18.0 1906 1951 +0.30
11 LOW JUN JIAN 4.5 17.5 11.50 15.0 1639 1807 +1.32
5. 4 MUHD SYAKIR SHAZMEER 4.0 23.5 14.25 16.5 1835 1846 +0.04
7 MUHD NABIL AZMAN 4.0 21.5 12.50 14.5 1745 1813 +0.52
10 WONG JIANWEN 4.0 20.0 12.25 13.5 1651 1795 +1.18
8 MARK SIEW 4.0 17.0 9.50 13.0 1712 1735 +0.16
9. 6 JAX THAM 3.5 19.0 9.00 11.0 1767 1637 -0.94
23 NUR NAJIHA AZMAN 3.5 17.0 8.50 11.0 1571 1616 +0.38
11. 3 LIM ZHOU REN 3.0 21.5 8.50 13.0 1882 1654 -1.74
12 ALBERT ANG 3.0 19.5 6.50 12.0 1624 1555 -0.60
18 LIM JING HONG 3.0 18.5 5.50 10.0 1458 1496 +0.30
9 NUR NABILA AZMAN 3.0 17.5 6.25 10.5 1697 1550 -1.20
16 ANDREW OOI 3.0 13.5 5.75 7.5 1507 1496 -0.12
16. 14 JOSHUA FOONG 2.5 17.5 3.50 8.0 1543 1549 +0.04
17 GABRIEL SOONG 2.5 16.5 4.00 7.0 1464 1453 -0.14
18. 19 ANDREW SOONG 2.0 17.0 3.50 8.0 1404 1405 +0.02
21 YAT GUO JIE 2.0 17.0 4.00 8.0 1368 1440 +0.50
15 LOW JUN KEAT 2.0 15.0 2.00 5.0 1531 1366 -1.36
21. 22 HEW ZHEN JING 1.5 16.0 3.00 7.0 1324 1399 +0.48
22. 24 ALEXANDER HOON 1.0 14.5 1.00 4.0 1221 1223 -0.02
23. 13 ZZZ 0.0 18.0 9.00 0.0 1571 - +0.00
26 YYY 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
25 YAP WING HENG 0.0 13.0 1.00 0.0 1158 853 -0.40
20 SOOI CHING WEI 0.0 11.5 1.00 0.0 1394 792 -1.60


Cross Table
Ranking and Games after round 6 of FSCC12
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 MUHD IZZ SAIFUDIN 18w1 12b1 6w1 2b« 4w1 1b« 0 5.0
2. 1 ABDULLAH CHE HASSAN 14w1 7b1 4w« 8b1 2w« 5w« 2 4.5
2 YEAP ENG CHIAM 15b1 9w1 3b1 5w« 1b« 7w« 0 4.5
11 LOW JUN JIAN 24w1 4b0 18w1 14b1 7b« 3w1 0 4.5
5. 4 MUHD SYAKIR SHAZMEER 17b1 11w1 1b« 3w1 5b0 10b« -2 4.0
7 MUHD NABIL AZMAN 20w1 1w0 10b1 12b1 11w« 2b« 0 4.0
10 WONG JIANWEN 23b« 19w1 7w0 6b1 9b1 4w« 0 4.0
8 MARK SIEW 21b1 3w0 17b1 1w0 19b1 12w1 0 4.0
9. 6 JAX THAM 19b« 23w1 5b0 10w0 14b1 15w1 0 3.5
23 NUR NAJIHA AZMAN 10w« 6b0 15w1 22b1 12w0 18b1 0 3.5
11. 3 LIM ZHOU REN 16w1 8b1 2w0 4b0 22w1 11b0 0 3.0
12 ALBERT ANG 25b1 5w0 21b1 7w0 23b1 8b0 -2 3.0
18 LIM JING HONG 5b0 25w1 11b0 17w1 21b1 23w0 0 3.0
9 NUR NABILA AZMAN 22w1 2b0 14w« 16b« 10w0 21b1 0 3.0
16 ANDREW OOI 3b0 21w0 25b1 9w« 17b« 19w1 0 3.0
16. 14 JOSHUA FOONG 1b0 20w1 9b« 11w0 6w0 24b1 0 2.5
17 GABRIEL SOONG 4w0 24b1 8w0 18b0 16w« 22b1 0 2.5
18. 19 ANDREW SOONG 6w« 10b0 22w« 24b1 8w0 16b0 0 2.0
21 YAT GUO JIE 8w0 16b1 12w0 20b1 18w0 9w0 2 2.0
15 LOW JUN KEAT 2w0 22b0 23b0 25w1 24w1 6b0 0 2.0
21. 22 HEW ZHEN JING 9b0 15w1 19b« 23w0 3b0 17w0 0 1.5
22. 24 ALEXANDER HOON 11b0 17w0 20b1 19w0 15b0 14w0 0 1.0
23. 13 ZZZ r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
26 YYY r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
25 YAP WING HENG 12w0 18b0 16w0 15b0 r0 r0 0 0.0
20 SOOI CHING WEI 7b0 14b0 24w0 21w0 r0 r0 0 0.0

0 comments:

Post a Comment

RSS Feed